Aco Recycling Logo

Sıfır Atık

5
(3)

Sıfır Atık Nedir?

Her gün ister istemez hepimiz atık üretiyoruz. Ürettiğimiz bu atıkları doğru noktalarda toplamadığımızda dünyanın yükünü daha da artırıyoruz. Çünkü günümüzde atıklarımızın birçoğu organik değil, inorganik atıklardan oluşmaktadır. Bu sebepten dolayı dünyanın ekosistemi üretileni öğütmekte ve ortadan kaldırmakta zorlanıyor. Sıfır atık bu sorunun çözümü için düşünülmüştür.

Dünyamız üzerindeki yükü taşıyamayacak noktaya gelmek üzere ve bizler bu konuda adım atmazsak yaşanılabilir ortam bulmakta büyük güçlük çekeceğiz. Bu kapsamda hem israfın önlenmesi hem de oluşturduğumuz atıkları azaltmak amacıyla “Sıfır Atık” kavramı ortaya atılmıştır. 

Günümüz dünyasına geri dönüşüm kavramının yeri yadsınamaz. Bugün kullandığımız birçok ürünü geri dönüştürerek yeniden kazanıyoruz. Zaman geçtikçe bu işlemin yapılması yeni kaynaklar bulunup, tüketilmesinin önüne geçtiği için değer kazanıyor. Bu noktada kurumsal ve bireysel düzlemde birçok çalışma yapılıyor. Toplumların dikkati bu noktaya çekilmeye çalışılıyor. Hedeflenen noktaya ulaşıldığında küresel ısınma başta olmak üzere pek çok konuda başarılı bir yönetim sergilemiş olacağız. 

Sanayi devrimi ile birlikte doğal kaynakları tüketmeye ve dolayısıyla dünyamızı kirletmeye başladık. Fosil yakıtlar üzerinden elde ettiğimiz enerjiyi doğru bir şekilde kullanmadığımız her an gezegenimize daha fazla zarar vermeye devam ediyoruz. 

Bu süre zarfında dünya nüfusu arttı ve kaynaklara olan ihtiyaç da ister istemez arttı. Yine bu dönemde kentleşme oranının ve tüketimin artması da zaman içerisinde atık konusunu gündeme getirmiştir. 

Sıfır Atık Konusuna Neden Önem Vermeliyiz?

Sıfır atıkla birlikte kaynak kullanımı konusunda ciddi adımlar atabiliriz. Bu kapsamda sürekli olarak gündemde önemli yer tutan israf konusunun da önüne geçmiş oluruz. Fosil yakıtlar sayesinde enerji elde ediyoruz. Bu noktada daha çevreci çözümlerin yanında kullanmaya devam ettiğimiz kaynakları daha verimli bir şekilde kullanabiliriz. Örneğin bir ton camın geri dönüştürülmesi ile 100 litre petrol tasarrufu sağlanabilir. 

Ormanlarımız hem havayı temizliyor hem de erozyon gibi oluşumları önleyerek çevresine fayda sağlıyor. Bu bakımdan hayatımızda değerli bir yer tutan ağaçlarımız birçok ürünü üretmek için kullanılmaktadır. Ancak yapılan araştırmalara göre 1 ton atık kağıdın geri dönüşüm ile yeniden kazandırılması 17 ağacın kesilmesini önlemektedir. Bu da 12 bin 400 metreküp sera gazının salınmasına engel olmak anlamına gelir. 

Yalnızca inorganik atıkları değil organik atıkları da verimli şekilde kullanarak katkı sağlanabilir. Organik atıklar kullanacağımız tarım arazilerinde değerlendirilerek gübreye dönüştürülebilir. Bununla birlikte daha verimli bir tarımsal üretim yapılabilir. 

Sıfır Atık Konusunda Neler Yapabiliriz?

Sıfır atık konusunda kurumsal düzlemde birçok adım uygulanabilir. Aynı şekilde evlerimizde de kişisel olarak bu harekete/projeye katkı sağlayabiliriz. Kendimizin belirleyeceği ufak önlemlerle birlikte dünyamızı daha yeşil ve yaşanılır hale getirebiliriz. 

İlk atacağımız adım tüketimimizi en aza indirmek olacaktır. Günümüz dünyasında tüketime öylesine alıştık ki birçok ürünü hiç kullanmadan çöpe atıyoruz. Bunu da doğru bir şekilde yapmadığımız için geri dönüştüremiyoruz ve doğanın üzerindeki yükü her geçen gün artırıyoruz. Bu kapsamda ihtiyacımız olmadığında ürünleri talep etmemeliyiz. 

İsrafı önlemek açısından azaltmak bizi bir adım ileriye taşıyacaktır. İhtiyacımız olan ürünleri de bu kapsamda değerlendirerek fazla almak yerine kararında almayı tercih etmeliyiz. Seri üretim bandında üretilen birçok ürünün son tüketim tarihi bulunuyor. Kullanacağımız ürünleri alırken bu tarihlere dikkat etmek, sıfır atık konusunda bizi ileriye taşıyacaktır. 

Bozulan herhangi eşyanın yenisini almak yerine tamir etmek ya da ettirmek atık üretimini ciddi ölçüde azaltacaktır. Bunun yanı sıra tamiri mümkün olmayan ürünleri farklı şekillerde değerlendirerek yine atık üretiminin önüne geçebiliriz. Yeniden kullanma seçeneği pek çok açıdan size katkı sağlayacaktır. 

Geri dönüşüm yapılmasına katkı sağlamak sıfır atık projesinin temelini oluşturuyor. Bu anlamda ürettiğimiz atıkları sınıflandırmak ve gerekli noktalara atmak aynı ürünün yeniden üretilmesinin önüne geçecektir. Ayrıca ürün satın alırken geri dönüşüm ile elde edilmiş olanları tercih edersek bu konuda şirketlere ve doğaya daha fazla katkı sağlamış olacağız. Sıfır atık konusunda Türkiye’de başlatılan sıfır atık projesinin detaylarına ulaşmak ve uygulama esaslarına ulaşmak için Sıfır Atık Projesinin Web Sayfasından inceleyebilirsiniz.  Sıfır atık hakkında ingilizce makalemize ulaşmak  için  Zero Waste adlı blog yazımızı inceleyebilirisiniz.

Sonuç

Sıfır atık projesi günümüz toplumlarının sürekli olarak uygulaması gereken alanları arasında yer almalıdır. Doğayı ve dünyamızı korumak istiyorsak bu konuya özen göstermeliyiz. Atıklarımızı sınıflandırmak ve doğru yere doğru ürünü atmak bize inanılmaz katkı sağlayacaktır. Bu ürünlerin geri dönüştürülmesi ve yeniden kullanımı sayesinde gelecek nesillere daha iyi bir dünya bırakma şansımız olacak.    

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating 5 / 5. Vote count: 3

No votes so far! Be the first to rate this post.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *